Šablony II

Srovnání se stovkami škol

Kvalitní a nestranná zpětná vazba

Více než 12 let zkušeností s testováním

597 364 zapojených žáků

Přemýšlíte nad tím, jak využít prostředky ze šablon OP VVV? Pomůžeme vám s jejich naplněním a očekávanými výstupy.

 

2.I/14, 2.II/21 a 2.VI/16 — Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči

Připravujeme nabídku seminářů. Pro více informací pište na mdrnek@scio.cz.

 

2.II/17, 2.V/11 a 2.VI/13 — Klub pro žáky

Klub zábavné logiky a deskových her  Čtenářský klub

Badatelský klub - připravujeme  Klub komunikace v cizím jazyce - připravujeme

 

2.II/18 — Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Procvičovací testy z ČJ a Ma  Jazykový test Scate

 

Další nabídku připravujeme a zveřejníme koncem dubna. Dáme vám vědět, nechte nám kontakt.

 

 

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

metodika_deskove_hry

Připravili jsme pro vás dva balíčky her s metodikami. Každý balíček obsahuje dvě hry po dvou kusech a připravené metodiky s nápady a návody pro 8 setkání klubu. Poštovné i balné je součástí ceny balíčku.
 

Naplnění šablony vyžaduje

Máte od nás

Přípravu na 16 setkání klubu po 90 minutách

Hotová příprava: stolní hry, metodiky

Reflexi setkání klubu

Náměty k sebehodnocení a reflexi jsou součástí každé metodiky            

Zapojení žáků ohrožených školním neúspěchem Deskové hry a připravené materiály pro práci se žáky, včetně těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem


Balíček Logika a svět kolem nás obsahuje hry Robo Rally a Ekopolis. Zatímco Robo Rally rozvíjí logické a algoritmické uvažování žáků, hra Ekopolis se naopak zaměřuje na analytické myšlení a plánování. Navíc si žáci v průběhu hry uvědomí souvislosti vztahu člověka k okolnímu prostředí.

Balíček Člověk a jeho svět  zavede žáky do saharské pouště, kde si procvičí základy počtů a pravděpodobnosti ve hře Velbloudí dostihy. Hra Multipolis jim pak umožní vžít se do role postav a ovlivňovat jejich budoucnost. Hra je vhodná zejména pro výuku multikulturní, občanské a rodinné výchovy a pro začleňování žáků ohrožených školním neúspěchem.                                                                                                                                                                                                                            

Balíček Logika a svět kolem nás

Balíček Člověk a jeho svět

Balíček Komplet

2x Robo Rally

2x Ekopolis

2x Metodika

 

 

2x Velbloudí dostihy            

2x Multipolis            

2x Metodika

 

 

2x Velbloudí dostihy            

2x Multipolis            

2x Robo Rally            

2x Ekopolis            

4x Metodika

Vhodné pro 8 setkání klubu a až 8 žáků Vhodné pro 8 setkání klubu a až 8 žáků Vhodné pro 16 setkání klubu a až 8 žáků
            

6 000 Kč včetně DPH a poštovného

OBJEDNAT

            

6 000 Kč včetně DPH a poštovného

OBJEDNAT

            

10 000 12 000 Kč včetně DPH a poštovného

OBJEDNAT            

Ekopolis žáky zábavnou formou naučí dívat se na svět, okolí, města a stavby kolem sebe.

Multipolis přístupnou formou učí vnímat lidi kolem nás v širších souvislostech. Součástí hry jsou čtyři příběhy, které hráči svými rozhodnutími postupně utváří. Důležité pro správná rozhodnutí je uvažovat o hlavních protagonistech příběhů do větší hloubky a stejně pak postupovat i v reálném životě.

Robo Rally žáky naučí základy programování (algoritmizace) a zlepší jejich schopnost prostorové orientace. Zjistí také, že i dobrý plán se může lehce zvrtnout, pokud do něj zasáhnou ostatní hráči. Pravidla i karty jsou napsány jednoduchou angličtinou, takže se žáci naučí používat tento jazyk v praxi. Ke hraní Robo Rally je vhodné přizvat kolegu nebo kolegyni, kteří vyučují angličtinu. Pomohou přeložit obtížná slovíčka na bonusových kartách a zároveň je tak možné výhodně propojit výuku anglického jazyka s aktivitami v klubu.

Velbloudí dostihy atraktivní formou žáky naučí základy pravděpodobnosti a plánování. Schopnost odhadnout, co se v budoucnu stane, a zachovat se podle toho, patří k důležitým aspektům současného života včetně moderního vzdělávání. Alespoň na jednu hodinu věnovanou hře Velbloudí dostihy je vhodné přizvat kolegu nebo kolegyni, kteří vyučují matematiku. Jejich postřehy budou pro hráče velice cenné. Zároveň je tak možné výhodně propojit výuku matematiky s aktivitami v klubu.


Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

V rámci této šablony vám nabízíme 2 projekty. Test Scate, který určí úroveň cizího jazyka, a Testy do hodin, které můžete využívat i v každodenní výuce. Ušetří vám čas věnovaný přípravě a vyhodnocování testů.
 

Naplnění šablony vyžaduje

Máte od nás v Testech do hodin

Podpořit zvládnutí standardů daných RVP v matematice a českém jazyce a upevnit zvyk žáků provádět samostatnou přípravu            

Sada až 600 krátkých procvičovacích testů pomáhá opakovat a procvičit konkrétní témata            

Podpořit zvládnutí standardů daných RVP v cizím jazyce            

Test Scate AJ / NJ určí úroveň jazyka            


Cena Testů do hodin je za první objednanou třídu 1 500 Kč, každý další třída je za 1 000 Kč. Cena za 9 tříd je 9 000 Kč a každá další třída stojí už jen 500 Kč.

Cena za test z Aj / NJ je 80 Kč za žáka v případě jednoho testování, 2x v průběhu roku můžete testovat za 110 Kč / žák.

Objednat můžete sami v objednávkovém formuláři nebo telefonicky 234 705 555.
 

„Učitelé používají Testy do hodin k procvičování látky v hodinách i pro domácí přípravu. Děti je dělají raději než klasické domácí úlohy i z toho důvodu, že mají výsledek hned. Učitelé i rodiče vidí v testech dobrý nástroj pro procvičování/testování v přípravě na přijímací zkoušky. Testy do hodin nám šetří čas a pomáhají i při suplování jako jednoduše realizovatelná náplň hodiny.“

Jana Jeřábková, ředitelka Základní školy, Praha 10, Nad Vodovodem


Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 

Pro naplnění výstupů této šablony je ideální www.svetgramotnosti.cz, kde naleznete adaptivní test čtenářské gramotnosti, připravené materiály do hodin a databázi knih rozdělenou dle úrovně čtenářské gramotnosti. 
 

Naplnění šablony vyžaduje

Máte od nás na www.svetgramotnosti.cz

Příprava na 16 setkání klubu po 90 minutách

Hotová příprava: metodiky, aktivity, pracovní listy, karty a databáze knih

Čtenářské karty na hraní rolí – čtení se zážitkem

Individualizace podle potřeb žáků

Šest úrovní čtenářských dovedností – pro každého žáka máte připravené materiály a knihy odpovídající jeho úrovni

Reflexe setkání klubu

Podklady k sebehodnocení a reflexe jako součást každé metodiky

Vyhodnocování pokroku žáků

Adaptivní test pro určení čtenářské úrovně a sledování pokroku čtenářů


Přístup ke všem aktivitám, metodikám a testování 2x za rok (ověříte si pokrok žáků) stojí 110 Kč / žák

Cena čtenářských karet je 390 Kč za balení.

Objednat můžete sami v objednávkovém formuláři nebo nám zavolejte garantce projektu Elišce Sovové na 234 705 021.
 

"Čtenář (Svět gramotnosti) se nám moc líbí. Podrobný popis úrovní, mapa čtenářské gramotnosti i dosažení úrovní žáků. Velmi oceňujeme i výběr knih, které se nabídnou po testování v dané úrovni. Děti to ihned motivovalo a samy si knížky vyhledávaly na internetu a četly si, o čem jsou."

Základní škola Tuklaty


 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce