Testy do hodin

Zpestření výuky i domácí přípravy

Výsledky ihned po ukončení testu

Ověření znalostí a dovedností

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Jak to funguje?

Graf


Připravili jsme pro vás více než 500 krátkých tematických testů z českého jazyka a matematiky pro žáky od 3. třídy ZŠ až po studenty 4. ročníků SŠ. Testy obsahují maximálně 10 úloh a žáci je stihnou vyřešit za 10 až 20 minut. Jsou ideální na procvičování nebo opakování látky, domácí úkoly a suplování. Testy do hodin můžou sloužit i jako skvělá příprava na přijímací zkoušky. Už nemusíte ztrácet čas přípravou a opravováním testů.

Je na vás, jak a kdy testy využijete. Testování je možné zařadit přímo do ŠVP a systematicky tak přispívat k rozvoji znalostí i schopností žáků – formou pravidelného testování celé třídy, vybraných skupin či jednotlivců. Každý žák se pak může podívat na náhled svého vyřešeného testu. Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Testovat není nutné v PC učebnách, můžete využít tablety i chytré telefony. 

Po objednání získáte přístupové údaje a instrukce, následně jednoduše vytvoříte uživatele (jednotlivé učitele, kteří se chtějí zapojit). Každý učitel si pak vše řídí sám, může si vytvořit vlastní jednoduchý profil, kde vždy uvidí jen své třídy a může jim jednoduše přiřazovat testy, které potřebuje. 

NOVINKA: Do Testů do hodin jsme zařadili také testy složené z ilustrativních úloh ověřujících, nakolik žáci zvládají tzv. očekávané výstupy na konci 5. a 9. ročníku ZŠ. Jejich smyslem je napomáhat učitelům při naplňování cílů vzdělávání stanovených v RVP ZV. Obsahem jsou i testy minimální úrovně standardů, které je dle NÚV třeba dosáhnout se všemi žáky na konci 5. a 9. ročníku. Testy jsou rozdělené tematicky, což přináší učiteli informaci, která část RVP je pro konkrétní žáky obtížná a nedosahují v ní požadované minimální úrovně.

 

Ukázka krátkého testu z českého jazyka   Ukázka krátkého testu z matematiky

Termíny

Testovat je možné kdykoliv v průběhu školního roku.
Výsledky pro žáka jsou k dispozici v aplikaci ScioDat okamžitě po ukončení testu.
Ideální termín objednání je září, abyste mohli Testy do hodin skutečně využívat v průběhu celého školního roku.
Od 17. 9. 2018 do 31. 10. 2018 jsou Testy do hodin zdarma k vyzkoušení.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce

Reference

Základní

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Sám využívám Testy do hodin různými způsoby, např. jako domácí úkoly, zadal jsem na doma 3 testy a řekl, že z jednoho pak bude písemka. Často to využívám i ve třídě jenom jako procvičování, že žáci se připojí pomocí svých mobilních telefonů a vyřeší příklad, a pokud tam mají chybu, tak ji společně hledají. Výsledky využíváme na hodnocení žáků a převádíme je na známku.

Základní

Základní škola Veltrusy

Test Silných stránek je pozitivně zaměřené testování, které dává žákům náhled na jejich schopnosti a měl by je tak nasměrovat a motivovat v jejich vývoji a cestě za osobními cíli. Po testování jsme si v hodině Vkz společně zhodnotili, zda výsledkům žáci rozumí, co je překvapilo, jak se ztotožňují s výsledky. Žáci trefně uváděli různé příklady, jak své silné stránky využívají. Průběžně hrajeme sociálně-psychologické hry a pracujeme ve skupinách, přitom se vracíme k tomu, jak se při konkrétních aktivitách uplatňují typy schopností z testu (objevitel, tvořivec, parťák, nadšenec, kapitán). Doufám, že rodiče také využijí výsledky testů jako společné téma pro popovídání si se svými dětmi.

Základní

Základní škola Horní Počernice

Ukazuje se, že umět je něco jiného než znát, že se v životě čím dál víc setkáme nikoli s větou „ukaž, co umíš“, ale „dokaž, co umíš“. Ve škole se testují jen vědomosti, proto nejen mě víc zajímalo i testování Dovedností pro život. Mám ověřeno, že takové praktické činnosti žáky baví. Zvláště pokud do nich ještě zapojíme moderní technologie.