Mapa školy

 

Víte, proč mají žáci vaši školu rádi? 
 

Mapa školy je sada on-line nebo papírových dotazníků. Zjišťuje zpětnou vazbu na fungování školy od žáků, učitelů, rodičů a provozních zaměstnanců. Šetření je anonymní a připravené v on-line a papírové podobě pro mateřské a základní školy. Pro střední školy jsou připraveny on-line dotazníky.


Dotazníkové šetření probíhá v několika vlnách během školního roku. Vyberte si, zda chcete papírové dotazníky, on-line či kombinaci obojího. Na základě objednávky vám zašleme papírové dotazníky a pro on-line dotazování vygenerujeme přístupová hesla pro všechny skupiny respondentů (žáky, učitele, rodiče, vedení školy a provozní zaměstnance).

Dotazníkové šetření můžete realizovat kdykoliv během školního roku a na zpracování dat se pak domluvíme individuálně.

V dotaznících se ptáme na:

  • výuku a hodnocení
  • spolupráci
  • bezpečí
  • materiální zázemí
  • spokojenost se školou
  • vztahy

Zajímá vás, jak dotazníky vypadají? Zde naleznete ukázku tištěného a on-line dotazníku.

 

Jaké výstupy z šetření získáte:

Výstupy z dotazníkového šetření jsou zahrnuty v ceně a připravíme je pro vás nejpozději do 4 týdnů po ukončení dotazování. Tištěné výstupy dostanete v podobě analytické zprávy a přehledných grafů včetně srovnání s ostatními zapojenými školami. Výsledky si můžete také zobrazit on-line v naší aplikaci, která umožňuje filtrovat výsledná data, například po třídách, stupních nebo za celou školu.

Podívejte se na ukázky dotazníků a výsledků, které jsou zahrnuty v ceně šetření:

Analytická zpráva Souhrn

 

Individuální zpráva a konzultace:

Veškerá data si můžete v aplikaci a analytické zprávě projít sami, nebo využít naší nabídky na individuální zprávu, ve které srozumitelným způsobem popíšeme hlavní výstupy všech oblastí dotazníkového šetření. Zdůrazníme silné a slabé stránky vaší školy v porovnání s ostatními zapojenými školami a popíšeme i příležitosti a hrozby. Individuální zprávu posíláme školám do konce školního roku.

Ukázka: Individuální zpráva

Pokud se rozhodnete využít také nabídky konzultace k individuální zprávě, setkáte se s jejím autorem, který se ve zprávě zaměří na vámi vybranou konkrétní oblast(i) šetření a pomůže vám vytěžit z dat maximum informací.

 

Ideálním doplňkem k Mapě školy jsou on-line tematické dotazníky, které se zaměřují na konkrétní oblasti školy. Zaměřit se můžete na reflexi distanční výuky, jednotlivé předměty, klima ve třídách, jídelnu, pedagogický sbor nebo pracovní kolektiv školy. Pokud byste si chtěli sestavit dotazníky na míru vaší škole, můžete si vybrat Vlastní dotazník a inspirovat se našimi otázkami.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

Střední

Střední škola řemesel, Šumperk

S Mapou školy, kterou jsme si od Vás objednali, jsme byli velmi spokojeni, nastavila nám zajímavou zpětnou vazbu. Vámi zpracované otázky jsou pro nás více vypovídající i díky nezainteresovanosti.

Základní

Základní škola a Mateřská škola Krčín

Mapa školy je skvělou autoevaluací ze všech pohledů a v různých oblastech. Je zpětnou vazbou pro vedení i pedagogický sbor a jeho práci. Přináší konkrétní vyhodnocení a možnost nápravy negativních stránek školy a potvrzení kvality těch oblastí, které jsou pro chod naší školy prioritou.

Jungmannova

Jungmannova základní škola Beroun

Mapa školy monitoruje veškeré oblasti školy. Oceňujeme přehledné vyhodnocení a možnost srovnání s ostatními zapojenými školami.