Test anglického jazyka Scate

Zpestření výuky i domácí přípravy

Výsledky ihned po ukončení testu

Ověření znalostí a dovedností

Více než 7 let zkušeností s dovednostními testy

Jak to funguje?


On-line test z anglického jazyka vhodný pro žáky od 5. třídy ZŠ až po 4. ročník SŠ. Test vychází z kategorií Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a zkoumá znalosti každého testovaného individuálně.

Test měří základní jazykové dovednosti – čtení a poslech. Úlohy ověřují čtení a porozumění textu, porozumění mluvenému slovu, znalost gramatiky a slovní zásoby, schopnost orientace v základních konverzačních situacích. Výsledkem je pak určení úrovně žáka na škále A0 až C1+.

Testování probíhá on-line v aplikaci ScioDat. Škola získá okamžitý přehled o úrovni cizího jazyka svých žáků.

Žák hned po testování získá podrobnou zprávu s přehledem a popisem jednotlivých úrovní.

Test obsahuje maximálně 45 úloh. Přizpůsobuje výběr úloh předchozím odpovědím žáka a ukončí se ve chvíli, kdy je úroveň přesně určena. Většina žáků ukončí test dříve než za 45 minut, ale některým může test trvat i déle – záleží na tom, jak dlouho odpovídají na jednotlivé úlohy. Každý žák potřebuje vlastní sluchátka.

 

Ukázka testu 

Termíny

Testovat je možné kdykoliv v průběhu školního roku.
Výsledky pro žáka jsou k dispozici okamžitě po testování v aplikaci ScioDat.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055
Základní

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou

Projekt Scate využíváme již několik let pro žáky 4., 5., 8. a 9. tříd. Informace, které poskytuje, jsou velmi důležité pro organizaci výuky i podporu dalších aktivit. Letos jsme si ověřili, že testy SCATE jsou skutečně validní. Výsledky našich žáků v testech SCATE korelují s výsledky Cambridgeských zkoušek. Testování SCATE hodláme rozšířit i do dalších ročníků.

Základní

Základní škola Veltrusy

Test Silných stránek je pozitivně zaměřené testování, které dává žákům náhled na jejich schopnosti a měl by je tak nasměrovat a motivovat v jejich vývoji a cestě za osobními cíli. Po testování jsme si v hodině Vkz společně zhodnotili, zda výsledkům žáci rozumí, co je překvapilo, jak se ztotožňují s výsledky. Žáci trefně uváděli různé příklady, jak své silné stránky využívají. Průběžně hrajeme sociálně-psychologické hry a pracujeme ve skupinách, přitom se vracíme k tomu, jak se při konkrétních aktivitách uplatňují typy schopností z testu (objevitel, tvořivec, parťák, nadšenec, kapitán). Doufám, že rodiče také využijí výsledky testů jako společné téma pro popovídání si se svými dětmi.

Základní

Základní škola Horní Počernice

Ukazuje se, že umět je něco jiného než znát, že se v životě čím dál víc setkáme nikoli s větou „ukaž, co umíš“, ale „dokaž, co umíš“. Ve škole se testují jen vědomosti, proto nejen mě víc zajímalo i testování Dovedností pro život. Mám ověřeno, že takové praktické činnosti žáky baví. Zvláště pokud do nich ještě zapojíme moderní technologie.