Objednávkový formulář Přihlášení Fakturace objednávky Informace k objednávce Souhrn před dokončením

Uzávěrka přihlášek byla 4. 11. 2022, projekt již nelze objednat.

Národní testování 9. tříd

> Národní testování 9 – tištěné výstupy
600
> Národní testování 9. tříd (ČJ, Ma, OSP a AJ Scate)
230
> Národní testování 9. tříd (ČJ, Ma, OSP)
130
> Národní testování 9. tříd (Ma v ukrajinské verzi a Scate AJ)
145
> Národní testování 9. tříd (Ma v ukrajinské verzi)
45

Cena celkem