Seznam článků

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

29. 5. 2018

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Dá se čeština testovat jinak než dosud?

3. 4. 2018

Čeština patří k nejneoblíbenějším předmětům – podle dat z dotazníkového šetření Mapa školy vzrostla v letech 2012 až 2017 neoblíbenosti češtiny mezi 2. až 5. třídou téměř u poloviny dotázaných dětí.

Zpracování osobních údajů a GDPR

9. 3. 2018

V posledních měsících se množí dotazy ohledně ochrany osobních údajů při testování a dotazníkových šetřeních. Jak s osobními údaji ve Scio pracujeme? 

Reakce na kritiku Mapy školy

20. 2. 2018

Letos v lednu jsme školám nabídli novou verzi dotazníkového šetření Mapa školy. Začátkem února se k nám dostala písemná kritika, na kterou reagoval náš kolega Petr Holpuch, spoluautor dotazníkového šetření.

Dovednostni pro střední školy

21. 11. 2017

Využití studijního potenciálu žáků

25. 10. 2017

Využití studijního potenciálu zjistíme z výsledku testu OSP a předmětového testu (český jazyk, matematika).

Co a jak měří naše testy – ověřovací testy

25. 10. 2017

Ověřovací testy: Čtenář, Dovednosti, Scate, Testy do hodin

Co a jak měří naše testy – srovnávací testy

25. 10. 2017

Srovnávací testy: Národní testování a Trénink na přijímací zkoušky

Jak takový test vzniká?

25. 10. 2017

Tvorbu testů mají ve Scio na starosti tzv. testaři, kteří stojí u testu od začátku až do jeho spuštění, tedy přibližně rok.

Má testování smysl?

25. 10. 2017

Děti jsou přetestované, říkají učitelé. To je samá PISA, PIRLS, ČŠI, přijímačky, čtvrtletky, pololetky, desetiminutovky. Má to všechno vůbec smysl?

Aplikace ScioDat

4. 10. 2017

Aplikace ScioDat je určena k on-line testování Scio. Jedná se již o třetí verzi aplikace, která podporuje moderní technologie a široké spektrum funcionalit. 

Perpetuum – magazín o vzdělávání bez hranic

25. 8. 2017

Trendy za zahraničí. Praktické tipy do výuky. Inovativní vzdělávání u nás. Rozhovory s inspirativními osobnostmi, které se vzdělávání věnují, nebo rozhodují, jakým směrem se ubírá.

Učitelé jazykovědci

8. 12. 2016

Učitel Jason Deehan byl velmi překvapen při opravování testu, který svým žákům zadal v domnění, že je velmi jednoduchý.

Mapa pomoci - jak pomoci dětem, které něco trápí nebo jim dospělí ubližují

21. 11. 2016

Příručka shrnuje zásady pro práci s rizikovými situacemi žáků. V rámci vybraných témat umožňuje základní porozumění obtížím, s nimiž se u svých žáků můžete setkat.

Tipy pro rozvoj prostředí třídy 2

21. 11. 2016

V následujících bodech vám nabízíme tipy, jak lze prostor ve třídě vhodně upravit, jaké prostředky pro vzájemnou komunikaci v ní lze snadno a bez velkých nákladů instalovat, a navíc jak do toho všeho zapojit samotné děti.

Tipy pro rozvoj prostředí třídy 1

16. 11. 2016

V následujících bodech vám nabízíme tipy, jak lze prostor ve třídě vhodně upravit, jaké prostředky pro vzájemnou komunikaci v ní lze snadno a bez velkých nákladů instalovat, a navíc jak do toho všeho zapojit samotné děti.

Návod: Co si rozmyslet ještě před spuštěním Mapy školy

30. 9. 2016

Co můžete udělat pro to, aby dotazníkové šetření Mapa školy proběhlo úspěšně a vy jste získali co nejvíce nezkreslených odpovědí.

SWOT analýza aneb jak se z Mapy školy dozvědět více a přehledněji

30. 9. 2016

SWOT analýza pomůže zpřehlednit a uspořádat výsledky získané v Mapě školy.

Analýza: Co se dovídáme od učitelů o atmosféře na školách

30. 9. 2016

Z odpovědí 1088 středoškolských vyučujících ze 47 škol, získaných v rámci projektu Mapa školy, jsme vybrali nejzajímavější výsledky v oblasti "jak učitelé vnímají klima na různých typech škol".

Aj štvorkár sa môže uplatniť na vysokej škole, dôkazom sú výsledky testu študijných predpokladov

20. 12. 2014

Testovanie Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) prebehlo v novembri 2014 a testy si vyskúšalo 14 224 žiakov na 173 školách.  

Vztahy českých žáků k okolí, vliv mediální reality

24. 10. 2014

Představujeme výsledky výzkumu, který proběhl v rámci projektu Multipolis - příběhové společenské hry, která slouží jako pomůcka pro výuku multikulturní výchovy.

Známky jsou zatíženy měřítkem učitele, OSP nespravedlnost srovnává

24. 2. 2014

Díky dodatečným informacím o ZŠ, z nichž uchazeči pocházeli, a o SŠ, kam byli přijati a kam nakonec nastoupili, přichází společnost Scio se zajímavými zjištěními. 

Srovnání výsledků vzdělávání mezi lety 2009 a 2012 na základních školách

24. 12. 2013

V souvislosti se zveřejněním výsledků mezinárodního srovnání TIMSS 2011 bychom rádi poukázali na srovnání vzdělávacích výsledků 2009 a 2012.

Priority, motivace a kvalita uchazečů o studium na VŠ

24. 10. 2013

Analýza přináší pohled na to, z čeho pramení a zejména jak se vyvíjí priority uchazečů o studium na VŠ během jejich středoškolského studia. 

Návod: Jak pracovat s výstupy Mapy školy – komentáře a SWOT

30. 9. 2013

Aneb jak získat ze základních výsledků Mapy školy nebo jiného dotazníkového šetření co nejvíce informací.

Srovnávací analýza OSP a IQ

19. 8. 2013

Test Obecné studijní předpoklady (OSP) je nejfrekventovanějším testem v rámci přijímacího řízení na VŠ. Jeho obsah je velmi odlišný od testů zaměřených na ověřování získaných vědomostí.

Analýza rozvoje klíčových kompetencí na českých ZŠ

24. 1. 2013

Na základě analýzy testování jsme schopni o klíčových kompetencích a jejich vývoji u žáků na 2. stupni ZŠ sdělit vůbec první relevantní informace.

Korelace OSP se SAT, GRE a TSA

15. 1. 2013

Test Obecné studijní předpoklady (OSP) je inspirován zahraničními zkouškami, které netestují oborově specifické znalosti, nýbrž analytické, jazykové a kvantitativní schopnosti.

Text pro rodiče: Informujte o zamýšleném šetření

30. 9. 2012

Jako inspiraci před chystaným šetřením Mapa školy jsme připravili text pro rodiče, který pro jejich informování může škola použít.

Srovnání výsledků testů žáků základních škol v letech 2005-2011

24. 9. 2012

Uvedené zprávy shrnují vybraná zjištění z dlouhodobého pravidelného testování žáků 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků VG. 

Aktivita: Co si děti přejí, aby o nich jejich učitelé věděli

30. 7. 2012

Cílová skupina: 2.−6. třída
Cíl: Dozvědět se víc z mimoškolního života dětí. Podpořit vzájemné vztahy mezi žáky a učiteli.
Časová dotace: 30 minut

Panuje na základních školách pohoda?

24. 6. 2012

Představujeme výběr nejzajímavějších zjištění z dotazníkového šetření Pohoda, které probíhalo na druhých stupních základních škol.

Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005-2011 z projektu VEKTOR

24. 5. 2012

Uvedené zprávy shrnují vybraná obecná zjištění na základě dlouhodobého pravidelného testování žáků prvních a posledních ročníků SŠ. 

Srovnání výsledků testů žáků 9. tříd základních škol v letech 2005 a 2011

15. 3. 2012

Tato zpráva shrnuje zjištění, ke kterým dospěla společnost Scio poté, co v roce 2011 předložila žákům 9. tříd na několika stovkách škol z celé republiky stejné testy jako v roce 2005.

Analýza výsledků testu čtenářské gramotnosti v PRO23 2010/11

15. 2. 2012

Test čtenářské gramotnosti se zaměřuje na testování schopností a dovedností, které překračují hranice běžně vyučovaných předmětů.

Predikce úspěšnosti studia na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze testem OSP

12. 10. 2011

Neúspěšné studium na VŠ s sebou přináší zbytečné náklady, a to jak na straně studenta, tak na straně VŠ.  

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce