Využití studijního potenciálu žáků

25. 10. 2017
statistika data

Využití studijního potenciálu zjistíme z výsledku testu OSP a předmětového testu (český jazyk, matematika).

hodnoticí nástroje OSP studijní potenciál testování

Test obecných studijních předpokladů sleduje, jaké jsou obecné předpoklady žáka ke studiu a jeho podoba i struktura je téměř celosvětově ustálená.

Sledují se verbální dovednosti (šíře slovní zásoby, schopnost posuzovat rozdíly ve významech slov a slovních spojeních apod.), analytické dovednosti (schopnost pracovat s informací obsaženou v textu, tabulce, grafu, obrázku, schopnost vyhodnocovat vzájemně související podmínky apod.) a kvantitativní dovednosti (schopnost rychle provádět jednoduché operace s čísly, činit odhady, zjednodušovat výpočty apod.).

Z výsledků testu OSP a předmětového testu počítáme využití studijního potenciálu

Pokud žák dosáhne v testu z předmětu horšího výsledku, než jakého dosáhli ostatní žáci se stejným výsledkem v testu OSP, znamená to, že daný žák nevyužívá v předmětu plně své studijní předpoklady (tzn. pracuje pod své možnosti). Pokud dosáhne lepšího výsledku, znamená to, že nejen plně využívá své studijní předpoklady, ale pracuje „nad své možnosti“. Údaj o využití studijního potenciálu je samozřejmě orientační – kromě snahy a předpokladů ke studiu má na výsledky vliv řada dalších věcí, například motivace žáka, podmínky při vyplňování testů a podobně.

Tento údaj může mít velkou váhu třeba pro školy, které mají velký počet studijně slabších dětí (např. ve vyloučených lokalitách, u dětí se slabším sociálním zázemím apod.). Proč? Samotné výsledky testů zařadí školu mezi školy s nejslabšími výsledky. Pokud se ale podíváme na výsledky využití studijního potenciálu, můžeme se dozvědět, že škola pracuje s dětmi výborně a že většina dětí pracuje nad úrovní svého potenciálu. Těmito informacemi pak škola může dokládat efektivitu práce svých vyučujících.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce