Co a jak měří naše testy – ověřovací testy

25. 10. 2017
test

Ověřovací testy: Čtenář, Dovednosti, Scate, Testy do hodin

adaptivní Čtenář Dovednosti hodnoticí nástroje ověřovací testování Scate skóre úspěšnost

Adaptivní ověřovací testy

Adaptivní ověřovací testy (v naší nabídce jsou to v současné době Čtenář, Dovednosti pro základní školy a jazykové testy Scate) určují, jaké žák dosahuje úrovně na stanovené škále v dané oblasti.


Jak probíhá takové testování?

Aplikace vybírá žákovi další otázku podle toho, jak dosud odpovídal. Když odpoví správně, dostane otázku na stejné nebo vyšší úrovni, pokud odpoví špatně, dostane otázku z nižší úrovně. Až se jeho odpovědi ustálí (tedy když odpovídá stabilně dobře v jedné úrovni), algoritmus testu vyhodnotí jeho úroveň. Proto není možné předem určit přesný počet úloh v testu a ani se na test předem podívat, protože každý žák má unikátní soubor úloh závislý na jeho odpovědích. První úloha v testu se vybírá v závislosti na očekávané úrovni podle ročníku žáka.

Tam, kde to je možné, dostává žák informaci o dosažené úrovni i v rámci částí testů – v jazykových testech např. zvlášť pro poslech a čtení.


Testy do hodin

Testy do hodin jsou také ověřovací testy, ale mají jinou funkci i formu. Jsou to krátké tematické testíky a jejich cílem není žáky porovnat nebo je zařadit do nějaké úrovně, ale ověřit jejich znalost konkrétní látky. Základními informacemi u těchto testů jsou proto úspěšnost v testu a skóre.

Skóre udává počet bodů, které žák v testu získal. Obvykle dostává za každou správně zodpovězenou úlohu jeden bod, za nesprávně vyřešenou se u úloh s nabídkou možností (tzv. multiple choice) část bodu odečítá. Pokud žák úlohu vynechá, nic se nepřičítá ani neodečítá.

Hrubá a čistá úspěšnost v testu:

  • Hrubá úspěšnost vyjadřuje poměr (v procentech) mezi počtem správně zodpovězených úloh a počtem všech úloh v testu. Nikdy nemůže mít zápornou hodnotu.
  • Čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a počtem bodů, které lze v testu získat.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce