Co a jak měří naše testy – srovnávací testy

25. 10. 2017
test

Srovnávací testy: Národní testování a Trénink na přijímací zkoušky

hodnoticí nástroje Národní testování percentil reliabilita skóre srovnávací testování Trénink úspěšnost validita

Srovnávací test slouží především k porovnání pozice žáka (případně třídy, školy) s ostatními zúčastněnými žáky (třídami, školami).

Jakou informaci žák z výsledků dostane?

Své skóre – to udává počet bodů, které v testu získal. Obvykle dostává za každou správně zodpovězenou úlohu jeden bod, za nesprávně vyřešenou se u úloh s nabídkou možností (tzv. multiple choice) část bodu odečítá. Pokud žák úlohu vynechá, nic se nepřičítá ani neodečítá.

U jiných typů úloh (např. otevřené, přiřazovací, seřazovací, označovací apod.) je někdy možno za správně vyřešenou úlohu získat více bodů než jeden, případně jen jejich část, pokud žák odpověděl správně jen třeba na polovinu úlohy. V těchto typech úloh se body nikdy neodečítají.

Další důležitou informací je údaj o úspěšnosti v testu. Ve výsledcích najdete pojmy hrubá a čistá úspěšnost. Proč jsou úspěšnosti dvě?

  • Hrubá úspěšnost vyjadřuje poměr (v procentech) mezi počtem správně zodpovězených úloh a počtem všech úloh v testu. Nikdy nemůže mít zápornou hodnotu.
  • Čistá úspěšnost vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a počtem bodů, které lze v testu získat.

Nejdůležitějším údajem z výsledků srovnávacího testu je percentil. Ten na stupnici 0–100 vyjadřuje, kolik procent ze všech testovaných daný žák svým výsledkem v testu předstihl (měl vyšší skóre). Např. žák s percentilem 50 byl v testu lepší než 50 % všech testovaných, žák s percentilem 95 byl lepší než 95 % všech testovaných, žák s percentilem 0 byl naopak nejhorší ze všech.

Proč jsou tyto hodnoty důležité?

Na vyhodnocení každého testu lze pohlížet ze dvou pohledů. Představme si, že chceme zveřejnit výsledky závodníka ve sprintu na 100 m. Můžeme zveřejnit, že dosáhl času 10,1 s. Je to poměrně dobrý výkon, ale nevypovídá nic o tom, kolikátý byl mezi ostatními závodníky. Anebo můžeme říct, že doběhl druhý – to jistě zasluhuje ocenění, ale nezjistíme, jakého času dosáhl. Každý údaj je zajímavý a má svoji hodnotu, ale k úplné informaci potřebujeme znát oba. I vy se dozvíte „umístění“ své školy (percentil), ale také „výkon“ školy (úspěšnost). Úspěšnost = čas závodníka; percentil = jeho pořadí v závodu.

Parametry našich testů

Záleží nám na tom, aby naše testy byly kvalitní a důvěryhodné a aby měřily to, co mají. Jak to poznáme? Podle následujících ukazatelů:

⇒ Reliabilita

Každé testování je měřením výkonu žáka a reliabilita je důležitou hodnotou tohoto měření. Vyjadřuje totiž spolehlivost naměřených výsledků. Je to číslo nabývající teoreticky hodnot od −1 do 1, v praxi pak bývá mezi 0 a 1. Čím je reliabilita vyšší, tím menší vliv na výsledek má náhoda. Při reliabilitě 0 by šlo o výsledky zcela náhodné, při reliabilitě 1 by šlo o výsledky zcela přesné. Protože však měříme intelektuální dovednosti, přesnosti 1 a ani jí blízké se nikdy nedosahuje. Zpravidla se reliabilita pohybuje mezi 0,5 a 0,95. Se snižujícím se počtem úloh v testu se její hodnota zpravidla snižuje.

⇒ Validita

Měří test skutečně to, co očekáváme, že bude měřit? To říká validita. Je nutné ji dávat do souvislosti s tím, jak a k čemu se výsledky testování následně použijí. Obsahová (kurikulární) validita se zakládá na posudku kompetentních osob, do jaké míry je test v souladu s tím, co skutečně zamýšlíme testovat (konkrétně v oblasti vzdělávání tedy např. posuzujeme, nakolik je obsah testu v souladu s tím, co je v osnovách, standardech a jiných materiálech určujících studijní program, a také s tím, co je skutečně na hodinách vyučováno).

⇒ Směrodatná odchylka

Vyjadřuje, nakolik se sledovaná hodnota vzdaluje od průměru. Proto čím je větší, tím jsou větší rozdíly mezi výsledky žáků. Avšak ani když je hodnota směrodatné odchylky nízká a mezi výsledky žáků jsou malé rozdíly, nevypovídá to o kvalitě jejich výsledků – mohou být jak dobré, tak špatné. Proto se často udává ve spojitosti s průměrem.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce