Jak takový test vzniká?

25. 10. 2017
vývoj testu

Tvorbu testů mají ve Scio na starosti tzv. testaři, kteří stojí u testu od začátku až do jeho spuštění, tedy přibližně rok.

garant pilotování pretestace testař testování vývoj testu

1. Prvním krokem testaře je výběr garanta testu

Garant je odborník v daném oboru a má obdobnou roli jako vedoucí bakalářské či diplomové práce: definuje zadání autorům jednotlivých úloh. Některé z nich třeba i sám vytipuje, osloví je, zaškolí, a také dohlíží na jejich práci. Ještě předtím ale ve spolupráci s dalšími odborníky vytvoří tzv. specifikaci testu. Tu si lze představit asi jako seznam ingrediencí v receptu – tedy kolik úloh z jaké oblasti je potřeba vytvořit pro daný test. Vytvořená specifikace je pak průběžně aktualizována.

Pak je čas na sestavení autorského týmu. Podle rozsahu testu a náročnosti tématu je autorský tým různě velký a jeho složení je zpravidla pestré, od učitelů přes VŠ studenty po odborníky, kteří ani nemusí být pedagogy. Na testu OSP tak třeba spolupracují i knihovníci, překladatelé nebo novináři.

2. Tvorba a schvalování úloh

Autoři podle specifikace tvoří úlohy a vkládají je do tzv. autorského nástroje – naší speciálně vyvinuté online aplikace. Garant jejich úlohy připomínkuje, doplňuje a následně schvaluje, jakmile odpovídají jeho požadavkům. Když jsou úlohy schváleny, může se začít s nahráváním poslechů a kreslením obrázků.

3. Pilotování úloh na školách

Když jsou úlohy připravené, testař vytvoří tzv. piloty a začíná spolupráce se školami, kde proběhne pilotování. To znamená zkušební testování žáky, kteří  odpovídají cílové skupině, pro niž je daný test určen. Data získaná pilotováním se dostanou k našim odborníkům na zpracování dat, ti je vyhodnotí a určí, jestli jsou úlohy dostatečně kvalitní. To znamená například, jestli dobře rozlišují žáky podle toho, jak dopadli celkově v testu (mezi těmi nejšikovnějšími a nejméně šikovnými), jestli nejsou příliš těžké nebo naopak lehké, jestli jsou srozumitelné a podobně. Více o ukazatelích testu a úloh se můžete dočíst v článcích o ukazatelích ve srovnávacím a ověřovacím testování.

4. Sestavení testu podle statistických dat

Se statistikami pak pracuje garant, který nevhodné úlohy vyřadí a sestaví test tak, aby na začátku byly lehčí a zábavnější úlohy, pak následují obtížnější a na konec testu, kdy už žáci můžou být unavení, zařadí opět lehčí úlohy. V této fázi test obsahuje ještě asi o 10 % úloh více, než pak bude ve finální podobě.

5. Oponentura

Na řadu přichází externí oponenti: jejich úkolem je nejprve test vyřešit a pak každou jednotlivou úlohu zhodnotit a okomentovat. Zohledňují obtížnost, aktuálnost, jednoznačnost, přehlednost, tematickou vhodnost a vyváženost jak jednotlivých úloh, tak i testu jako celku. Navrhují také různé úpravy a úlohy k vyřazení. Připomínky oponentů následně garant zapracuje.

6. Pretestace

Garant nebo koordinátor vybere z cílové skupiny několik bystrých žáků, tzv. pretestantů, kteří test nejprve vyřeší a potom společně s garantem úlohu po úloze projdou. Kontroluje se nejen správné řešení, ale hlavně přiměřenost a srozumitelnost úloh a struktura celého testu. Připomínky se týkají třeba i zajímavosti textu – pretestanti mívají kolikrát velmi trefné připomínky a názory, které garant (jako zástupce jiné věkové skupiny) zkrátka těžko odhalí. Garant opět všechny připomínky zapracovává a připraví finální verzi testu.

7. Přeřešení a korektura

Ve finální verzi pak test prochází ještě jazykovou korekturou a je znovu přeřešen – externím odborníkem i interně testaři ve Scio. Tím je vývoj dokončen a test je od této chvíle tzv. ostrý, tedy hotový a připravený pro žáky ve ScioDatu.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce