Srovnání výsledků testů žáků středních škol v letech 2005-2011 z projektu VEKTOR

24. 5. 2012
srovnani

Uvedené zprávy shrnují vybraná obecná zjištění na základě dlouhodobého pravidelného testování žáků prvních a posledních ročníků SŠ. 

1. ročník SŠ 4. ročník SŠ metody

Vybraná zjištění z projektu Vektor

Uvedené zprávy shrnují vybraná obecná zjištění, ke kterým dospěla společnost Scio na základě dlouhodobého pravidelného testování žáků prvních a posledních ročníků středních škol. Díky velkému vzorku a možnosti poměřovat relativní posuny jednotlivých účastníků i škol v čase můžeme zjistit poměrně dost o tom, na které školy chodí nejlepší žáci a kde v základních vzdělávacích předmětech (český jazyk, cizí jazyky, matematika) nejvíce během svého studia pokročí.

Vektor umožňuje každé zúčastněné střední škole srovnání výsledků svých žáků s výsledky žáků jiných škol, a to jak na začátku středoškolského studia (vstupní testování v 1. ročníku), tak v jeho závěru (výstupní testování na začátku posledního ročníku). Školy rovněž zjistí, jak se změnilo pořadí každého žáka mezi vstupním a výstupním testováním, tj. jaký je relativní posun žáka. Relativní posun lze též interpretovat jako přidanou hodnotu školy (jak škola žáka po dobu studia vzdělala v měřených oblastech). Srovnání se provádí pomocí didaktických testů ze všeobecně vzdělávacích předmětů a testu OSP. Kontext pro výsledky pomáhají dotvářet žákovské dotazníky. 

Shrnutí poznatků

Poznatek 1. Výsledky žáků v českém jazyce, matematice, cizích jazycích i Obecných studijních předpokladech se významně liší pro různé typy škol.
Poznatek 2. Mezi prvním a posledním ročníkem středoškolského studia se rozdíly mezi školami zvětšují: osmiletá gymnázia zvyšují svůj náskok před čtyřletými, čtyřletá před obchodními akademiemi a středními průmyslovými školami atd.
Poznatek 3. Ze všeobecných předmětů je na všech typech středních škol nejpřísněji známkována matematika, žáci z ní mají v průměru téměř o půl stupně horší známku než z ostatních předmětů.
Poznatek 4. Dívky na všech typech škol dostávají v průměru lepší známky než chlapci.
Poznatek 5. Žáci se stejnou známkou nedosahují v testu stejných výsledků – skóre se liší jak podle typu školy, tak podle pohlaví.
Poznatek 6. Rozdílné výsledky v testech OSP souvisí především s typem školy, kterou žáci navštěvují; další proměnné, jako pohlaví, velikost obce nebo vzdělání rodičů, rozdíly vysvětlují také, ale méně.
Poznatek 7. Téměř stejná zjištění jako pro testy OSP platí i pro všechny ostatní předměty a stejné faktory vysvětlují jak dosažené skóre v jednotlivých testech, tak zlepšení mezi roky.
Poznatek 8. Rozdíly ve výsledcích žáků nejde vysvětlit jen tím, že „na gymply jdou nejchytřejší“ – studovaná střední škola odpovídá Obecným studijním předpokladům v 1. ročníku jen částečně.
Poznatek 9. Žáci, kteří v dotaznících uvedli, že je předmět baví, dosahovali v testech mnohem lepších výsledků než žáci, kteří měli k předmětu negativní vztah.


Souhrnná zpráva ke stažení ve formátu .pdf zde.

Infografika ke stažení ve formátu .pdf zde.

Kompletní analytická zpráva ke stažení ve formátu .pdf zde.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce