Mapa pomoci - jak pomoci dětem, které něco trápí nebo jim dospělí ubližují

21. 11. 2016
mapa

Příručka shrnuje zásady pro práci s rizikovými situacemi žáků. V rámci vybraných témat umožňuje základní porozumění obtížím, s nimiž se u svých žáků můžete setkat.

Mapa

Příručka ke stažení

Role učitele
Jsme si vědomi toho, že setkávat se s krizovými, ale dlouhodobými osobními problémy dětí není jednoduché. Pedagoga vnímáme jako toho, kdo si všimne, že se žákovi něco děje, kdo dítě v krizové situaci ošetří a zprostředkuje mu patřičnou odbornou pomoc buď ve spolupráci s vedením školy a odborným zařízením, nebo prostřednictvím rodičů. Jsou tři možnosti, jak se s obtížemi u dětí setkat. Sami pozorujete jisté signály v chování nebo se na vás obracejí jejich spolužáci či za vámi dítě samo s problémem přichází.

Jak rozpoznat problém
Někdy je velmi těžké ze signálů rozpoznat, co přesně se s dítětem děje, protože může jít buď o shluk několika obtíží najednou, nebo o situační záležitost. Avšak vždy je dobré tyto signály ve školním prostředí vnímat a konzultovat je s kolegy, popř. s odborníky, a společně zvažovat přiměřený postup.

Pokud za vámi dítě s problémem přichází a má ve vás důvěru, může se stát, že na vás přenese část této tíhy. Obecný návod, jak je možné se v dané situaci zachovat, vám zde sice poskytneme, ale nikdy nemůže být dokonalý, jelikož situace je vždy specifická a vy i dítě do ní vstupujete sami za sebe. Představuje to především znalosti o dané problematice a dovednost vést s dítětem na dané téma rozhovor.

Jak postupovat dál
Děti, které se rozhodnou se svou obtížnou situací někomu svěřit, potřebují obvykle někoho, kdo jim dá najevo zájem a vyslechne je bez hodnocení. Už tím mu primárně poskytne úlevu. V těchto případech můžete společně s dítětem hledat optimální řešení jeho situace, pokud mu dáte dostatečný prostor pro přijetí jeho pocitů a myšlenek. Optimální řešení musí vycházet z potřeb konkrétního dítěte, které s vhodnou podporou nalezne nejlépe ono samo. Přesto je poté vždy lepší kontaktovat odborníka, se kterým konkrétní problém můžete prodiskutovat, naleznout podporu pro sebe a poradit se o dalším postupu.

Co v příručce najdete
V našem sborníku jsme pro vás vybrali témata, která považujeme v současně době za nejaktuálnější. U každého tématu najdete základní informace a popis nejčastějších příčin. Dále přehled varovných signálů, které vás mohou na daný problém upozornit, a především několik konkrétních doporučení, jak s dospívajícím, popř. s jeho rodiči o situaci komunikovat. U každého tématu také naleznete odkazy na literaturu nebo informační materiály k podrobnějšímu studiu. V neposlední řadě vám nabízíme adresář kontaktů na zařízení či instituce, kam je možné se ve vašem regionu obrátit a danou situaci konzultovat či je doporučit rodině vašeho žáka.

V příručce naleznete odkazy na tato zařízení a instituce v jednotlivých krajích: Linka bezpečí; Rodičovská linka; Linky důvěry; Pedagogicko-psychologické poradny; Střediska výchovné péče; Dětské psychiatrické léčebny a další zařízení dětské a dorostové psychiatrie v ČR; Rodinné poradny; Dětská Krizová centra; Krizová centra pro dospělé; Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD); Psychologické a psychoterapeutické služby; Centra primární prevence

Sborník vznikl v rámci ESF projektu Pohoda realizovaného společností Scio.

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce