Návod: Co si rozmyslet ještě před spuštěním Mapy školy

30. 9. 2016
mapa

Co můžete udělat pro to, aby dotazníkové šetření Mapa školy proběhlo úspěšně a vy jste získali co nejvíce nezkreslených odpovědí.

inspirace Mapa

Jsme rádi, že chcete klima ve škole zjišťovat pomocí našich dotazníků. Aby vše proběhlo, jak má, a vy jste získali zpět co nejvíce nezkreslených odpovědí, je dobré dodržet několik pravidel, která jsou pro účastníky šetření důležitá.

Informujte a motivujte všechny zúčastněné - V první řadě se jedná o vysvětlení důležitosti a smysluplnosti šetření. Nezapomeňte na učitelský sbor. Vysvětlete jim dobře důvod, proč dotazníkové šetření děláte, , pomohou vám lépe motivovat žáky a jejich rodiče. Zejména u rodičů je včasné a srozumitelné předání inormací základem pro vysokou návratnost vyplněných dotazníků. Pro inspiraci, jak informovat rodiče, jsme vám připravili krátký text.

Ještě před tím, než učitele a rodiče oslovíte, byste si sami měli odpovědět na to, proč se do šetření pouštíte, jaké výsledky to může přinést a jak je využijete. Rodiče i učitelé by měli vědět, že s výsledky budete dále pracovat.

Anonymita a způsob sběru dat. Ze zkušenosti vyplývá, že se rodiče rádi podělí o své názory, nesmí se však obávat toho, že vyjádřené názory jim nebo jejich dětem ztíží situaci ve škole. Korektní přístup k respondentům, ať jsou jejich názory na školu jakékoli, výrazně ovlivní počet navrácených dotazníků a platnost dat.

Z pohledu zachování anonymity je nejbezpečnější elektronické vyplňování dotazníků. Pokud použijete papírové dotazníky, myslete na to, že rodiče nebudou chtít, aby je někdo vyplněné četl nebo prohlížel, využijte proto vhodně umístěnou schránku na dotazníky. Pokud dotazníky necháte sbírat vyučující, měli by to udělat v jednu chvíli a hned je vložit do obálky, kterou zalepí.

Celková doba šetření. Na vyplnění dotazníků doporučujeme 1-2 týdny. Na některých školách měli rodiče na vyplnění pouhý týden, i tak vrátili většinu vyplněných dotazníků zpět včas. Dobrá informovanost a motivace rodičů přispějí k rychlému navrácení dotazníků.

Fair-play – proběhlo celé šetření férově, nemohl mít někdo z dotazovaných pocit, že je ovlivňován nebo někdo další četl jím vyplněný dotazník? Předejte dotazovaným hned na začátku šetření také heslo ke zpětnovazebnímu dotazníku. Pokud ho nevyplní, berte to jako pozitivní zpětnou vazbu, že vše proběhlo v pořádku. Dotazovaní by ale měli mít možnost se k průběhu šetření vyjádřit a napsat své připomínky. Bude to pro vás zajímavá zpětná vazba i pro další podobný průzkum.

Výstupy – předem si rozmyslete, jak budete pracovat s výstupy, např. kde je zveřejníte (web, nástěnka), jestli bude možnost se k nim dodatečně vyjádřit, proběhne nějaká schůzka s rodiči nebo s učiteli, budou mít rodiče možnost podílet se na dalších krocích? Více o zapojení rodičů, žáků a učitelů naleznete v textu o SWOT analýze.

Zřizovatel - Budete o výsledcích informovat zřizovatele? Nemohl by vám na Mapu školy přispět?

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce