Text pro rodiče: Informujte o zamýšleném šetření

30. 9. 2012
informujte_rodice

Jako inspiraci před chystaným šetřením Mapa školy jsme připravili text pro rodiče, který pro jejich informování může škola použít.

Mapa

Jsme rádi, že chcete klima ve škole zjišťovat pomocí našich dotazníků. Aby vše proběhlo, jak má, a vy jste získali zpět co nejvíce nezkreslených odpovědí, informujte dobře všechny zúčastněné strany o zamýšleném šetření. Jako inspiraci nebo usnadnění, jsme připravili text pro rodiče, který pro jejich informování můžete použít. Části psané kurzívou nabízejí možnost volby, vyberte jen takový text, který se lépe hodí vašim záměrům.

Milí rodiče.

Chceme, aby vaše děti chodily do naší školy rády a cítily se zde bezpečně. Chceme, aby se i naši učitelé cítili dobře, aby pracovali s chutí a radostí. Chceme, aby se v naší škole dobře pracovalo také ostatním zaměstnancům. Chceme, abyste byli spokojení i vy, rodiče. K tomu, abychom mohli provést případné změny, potřebujeme informace. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit dotazník, který vám předkládáme a prosíme o jeho vyplnění.

Pozn. pro školu: pokud máte konkrétnější důvod pro zapojení (chystanou změnu, nějaký problém apod.), uveďte ho, čím více se rodiče s cílem šetření ztotožní, tím lepší bude jejich účast.

Dotazník zjišťuje spokojenost s dílčími oblastmi školy. Moc děkujeme za jeho vyplnění a vaše třeba i nepříjemné připomínky, nad kterými se tak můžeme zamyslet.                                                             

Výsledky zveřejníme (na webu školy, na nástěnkách ve škole …) a budeme vás o tom informovat.  

Šetření probíhá elektronickou formou, přístup do dotazníku vám posíláme společně s touto zprávou / formou tištěného dotazníku, který vám posíláme společně s touto zprávou. Pokud vám tištěná varianta dotazníku nevyhovuje, použijte elektronický. 

Pozn. pro školu: škola má hesla pro on-line šetření k dispozici vždy, i v případě, že si objednala papírové dotazníky. Předejte hesla rodičům, aby mohli dotazník vyplnit elektronicky, pokud jim tištěný nevyhovuje.

Za každé dítě ve škole vyplňte vždy jen jeden dotazník. Instrukce k jeho vyplnění jsou uvedeny přímo v něm.

Do kdy: Elektronický dotazník prosím vyplňte nejpozději do xy. Pak s ním již není potřeba nic dalšího dělat. / Vyplněný papírový dotazník doručte své škole (po svém dítěti/osobně/vhoďte do schránky na dotazníky) nejpozději do xy. Nebo jej pošlete přímo do společnosti Scio na adresu: Scio, klima školy, Pobřežní 34, Praha 8, 186 00.

Anonymita: Šetření jsme připravili tak, abyste mohli své názory vyjádřit bez obav ze zneužití. Vyplněné papírové dotazníky budou vybírány následujícím způsobem: učitelem najednou / do schránky na dotazníky, nebo je můžete zaslat přímo společnosti Scio na adresu: Scio, klima školy, Pobřežní 34, Praha 8, 186 00, nebo vyplnit elektronicky.

Děkujeme za vaše názory i vaši pomoc.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce