SWOT analýza aneb jak se z Mapy školy dozvědět více a přehledněji

30. 9. 2016
3_domecek_z_kostek

SWOT analýza pomůže zpřehlednit a uspořádat výsledky získané v Mapě školy.

Mapa

Více než čtvrtina žáků se ve škole necítí zrovna dobře, o něco lepší je situace přímo ve vlastní třídě, kde se již většina dětí cítí jistěji. Tolik k jednomu zjištění z našich dotazníků. Poměry se liší třída od třídy a najdou se i takové, kde se špatně cítí a špatně se pracuje téměř 70 % dětí. Potíže, které se ve třídě vyskytují, se promítnou i v komunikaci mezi školou a rodiči nebo ve spokojenosti rodičů se školou a jejich ochotě doporučit ji svým známým pro jejich dítě. Tyto a další informace o konkrétní třídě lze vyčíst ze závěrů našeho dotazníkového šetření na klima ve škole Mapa školy.

Protipólem příkladu uvedeného výše může být informace, že 70 % rodičů i učitelů považuje práci vedení školy za jednu z předností školy, kterou nejvíce oceňují. Vedení školy tak zjišťuje, že přes dílčí problémy v jedné z tříd, rodiče souhlasí s celkovou prací vedení a nastaveným směřováním školy.

Obě výše uvedené situace splňují to, že se jedná o slabou či silnou stránku školy. Právě jejich odhalení je jedním z cílů šetření, protože stanovení silných a slabých stránek školy je výchozí bod pro další práci s výsledky Mapy školy. Užitečné by tedy bylo projít výstupy z šetření otázku po otázce a ony slabé a silné stránky vyhledat, sepsat, zjistit jejich rozsah, utřídit je podle důležitosti a rozhodnout se, které z nich škola bude řešit jako první. Jednou z cest jak na to je SWOT analýza.

Mnoho škol šetří čas tím, že si nechává analýzu silných a slabých stránek (SWOT) vypracovat od nás. Autorka zpráv Ing. Jitka Nádeníková k tomu říká: „Analýza zpřehlední a uspořádá výsledky obsažené v základní zprávě z Mapy a je výchozím bodem pro další práci. Pomůže vám z množství odpovědí vybrat jen to nejdůležitější, čemu bude potřeba se dále věnovat. Tak říkajíc najít místo, kde vás tlačí bota.“

Jak taková analýza může vypadat, se podívejte na ukázka SWOT analýzy

Základní výstupy šetření jsou poměrně rozsáhlé, všechny otázky jsou graficky zpracované, dozvíte se například, kolika rodičům se vaše škola líbí, kolika nelíbí, vše je pečlivě porovnáno s průměrnou odpovědí všech rodičů zapojených do šetření, abyste měli představu, jak se na problém dívají jinde. Autor analýzy postupuje systematicky graf po grafu. Každý výsledek zkoumá v souvislosti s jinými otázkami, odpověďmi jiné skupiny respondentů nebo s průměrnou odpovědí všech škol. Je to mravenčí a zdlouhavá práce, jejímž výsledkem je stanovení několika oblastí, ve kterých má škola rezervy.

Jak se SWOT analýzou v ruce pokračovat v řešení problémů dál, se můžete inspirovat zde.  

Zájímá-li vás SWOT analýza pro vaši školu, rádi pomůžeme s jejím odborným sestavením.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce