Dovednostni pro střední školy

21. 11. 2017

CO TESTUJEME

Porozumění textu a práce s informacemi

Práce s textem a informacemi je dovednost nezbytná pro úspěšné uplatnění v pracovním i osobním životě a pro úspěšné fungování v současné společnosti, např. při čtení pracovních smluv nebo pochopení návodu. Její zvládnutí je základním předpokladem pro rozvoj dalších dovedností a znalostí.

Test Porozumění textu a práce s informacemi v projektu komplexně sleduje základní čtenářské a informační dovednosti:

  • vyhledávání informací v textu
  • interpretace – zobecnění počátečních dojmů a zpracování informací logickým způsobem, vyvozování i složitějších závěrů, hodnocení informací
    v neznámém kontextu a porozumění i složitému textu
  • posouzení obsahu – informace nalezené v textu dát do souvislostí například s vlastní zkušeností; kriticky posuzovat text nebo vytvářet hypotézy
  • posoudit věrohodnost zdrojů a jejich aktuálnost

Matematické a finanční myšlení

Úlohy jsou zaměřeny na schopnost využít základní matematické postupy v praktickém životě. Kolik je třeba koupit barvy, jak rozdělit poličku, jak velký
je pozemek... Matematická a finanční gramotnost pomůže žákům při řešení výpočtů procent, podílů, pochopení principu fungování peněz nebo
pro výpočet mzdy a úspor.

Finančně gramotný člověk umí řídit svůj finanční rozpočet a přizpůsobovat jej měnícím se podmínkám a různým životním situacím. Test Matematické
a finanční gramotnosti zahrnuje oblasti:

  • práce s penězi,
  • porozumění cenám a cenovým mechanismům,
  • rozpočtové kompetence.

Komunikace a řešení problémů

Žáci budou ve svém životě zcela určitě potřebovat efektivně řešit problémy a komunikovat. Problémy, na které narazí, nejprve bude třeba posoudit a následně vyřešit. Schopnost komunikovat adekvátně v různých kontextech a situacích pak pro ně bude klíčová v celé řadě oblastí každodenního života.

JAK TO FUNGUJE

Nejen absolutní výsledky, ale i přidaná hodnota jednotlivých škol

Testujeme žáky v první a třetím ročníku. Následně měříme přidanou hodnotu každé školy v jednotlivých oblastech. Jakožto i výsledky jednotlivých tříd a žáků. Zřizovatel, každá škola i žák dostanou podrobnou zpětnou vazbu a informace o výsledcích. Projekt se každoročně realizuje na desítkách škol v ČR a od roku 2013 do něj kraj Vysočina zapojuje všechny své učiliště a některé další střední školy. Dovednosti pro střední školy jsou určeny pro SPŠ, SOŠ a SOU, ale i SŠ a Gymnázia.

 

Nebojte se zeptat

Rádi vám pomůžeme s výběrem vhodného projektu pro vaši školu, poradíme s administrací či vyřídíme objednávku.

telefon 234 705 055

Nevybrali jste?

Vyzkoušejte našeho on-line poradce, který vám usnadní výběr vhodného projektu na základě toho, co je pro vás a vaši školu důležité.

online poradce on-line poradce